(BĐT) - Ngày 2/6 tới, Công ty CP Đường sắt Hà Hải sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13,6%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 17/6/2020.

Công ty CP Đường sắt Hà Hải được thành lập năm 1945 với chức năng duy tu sửa chữa bảo dưỡng đường sắt khu vực Hà Nội. Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2016 với số vốn điều lệ 13,8 tỷ đồng, giao dịch lần đầu trên UPCoM từ 17/2/2017 với giá 10.500 đồng/CP.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 10% so với năm trước, xuống còn 160 tỷ đồng, song vẫn báo lãi 3,3 tỷ đồng, tăng 62%.