Camimex Group (HoSE: CMX) cập nhật tính hình xuất khẩu tháng 4 với sản lượng đạt hơn 396,3 tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh số theo đó đạt hơn 6,5 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ với thị trường lớn nhất là châu Âu chiếm tỷ trọng trên 70%.
Doanh số Camimex tháng 4 tăng 86%

Công ty cho biết đây là mức doanh số tháng cao nhất trong vòng 7 năm qua. Theo các hợp đồng đã ký và lượng hàng đã có trong kho, doanh số xuất khẩu trong tháng 5-6 cũng sẽ ở mức 7-8 triệu USD/tháng, tăng 60-70% nếu tình hình không có gì thay đổi.

Theo báo cáo quý I, doanh thu của Camimex cũng tăng hơn 50% lên mức 285 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đi ngang quanh 17 tỷ đồng. Ngoài ra do không còn thu nhập khác gần 12 tỷ đồng, công ty báo lãi trên 15 tỷ đồng trong quý vừa qua, giảm 37% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Vũ Thị Bích Ngọc, vợ chủ tịch HĐQT Bùi Sĩ Tuấn vừa đăng ký mua gần 3 triệu cổ phiếu CMX nhằm đầu tư từ 12/5 đến 12/6. Cá nhân bà Ngọc và ông Tuấn đều chưa sở hữu cổ phiếu CMX. Tuy nhiên CTCP Vốn Thiên Niên Kỷ (do ông Tuấn làm chủ tịch) đang nắm giữ hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ hơn 9,6% vốn và ông Bùi Đức Cường (em ruột ông Tuấn) cũng sở hữu 1,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ gần 7,3%.

Theo NDH