Xây dựng và Thương mại Sao Vàng trúng gói thầu xây lắp điện hơn 70 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển điện lực (Bên mời thầu) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa quyết định chọn Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Vàng là nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05 Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp đường dây và các ngăn lộ 110kV thuộc Dự án Đường dây 110kV Kim Sơn - Nghĩa Hưng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 70,368 tỷ đồng, giá gói thầu là 70,693 tỷ đồng. Loại hợp đồng theo đơn giá cố định, với thời gian thực hiện là 120 ngày.

Đây là gói thầu thứ 2 trong năm 2019, và là gói thầu thứ 6 trong hơn 3 năm trở lại đây mà Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Vàng trúng thầu tại bên mời thầu nêu trên. Gói thầu thứ nhất mà Công ty trúng thầu trong năm nay là Gói thầu số 3 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; cung cấp thiết bị, vật liệu; thi công xây dựng và thí nghiệm thuộc Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Bắc Ninh - VT76 và các nhánh rẽ (liên danh với 2 nhà thầu khác). Giá trúng thầu là 50,277 tỷ đồng, giá gói thầu là 51,029 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2017 và 2018, Công ty liên danh trúng 2 gói thầu tại bên mời thầu nêu trên với giá trúng thầu lần lượt là 53,316 tỷ đồng và 126,44 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, Sao Vàng được công bố trúng 18 gói thầu.

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Vàng có địa chỉ đăng ký tại tỉnh Nghệ An.    

 

Ngọc Minh