VNSteel đặt kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ đồng

Tổng công ty Thép - CTCP (VNSteel) cho biết, năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty về cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Hiệu quả sản xuất - kinh doanh được nâng cao, các đơn vị thua lỗ giảm dần, nhiều đơn vị gia tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 18.800 tỷ đồng, tổng lợi nhuận hợp nhất đạt 650 tỷ đồng.

Năm 2018, VNSteel sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nhằm tập trung vốn và nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính và có hiệu quả cao. Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 19.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 350 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ là doanh thu 2.535 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng.


ĐTCK