TP.HCM : Không gian kết nối cộng đồng khởi nghiệp chính thức hoạt động

Cuối tuần qua sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đã được khởi động tại TP.HCM vợi sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. Cộng đồng khởi nghiệp TP.HCM từ nay đã có một không gian kết nối hỗ trợ chính thức để hiện thực hóa dự án của mình.