THG tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

(BĐT) - Ngày 27/9 tới, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã: THG) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%.

Với lượng chứng khoán đang lưu hành gần 13,2 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chỉ 15,84 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 10/10.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên trước đó, năm 2018, Công ty đặt mục tiêu đạt 945,58 tỷ đồng doanh thu và hơn 87 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nửa đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 422,96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 41,21 tỷ đồng; hoàn thành lần lượt 44,7% kế hoạch doanh thu và 47,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H