Tạo sự lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

(BĐT) - Dự kiến, vào ngày 17/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề Thúc đẩy triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
 

Đây là hoạt động thường niên với mục đích nhằm giới thiệu, chia sẻ và thảo luận những kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Từ đó tạo ra sự lan tỏa, nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Các thông tin, kiến nghị sẽ được tổng hợp để xây dựng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị tổ chức vào tháng 11/2019.

Theo VCCI, mô hình kinh tế tuần hoàn có vai trò và lợi ích to lớn trong việc giảm các rủi ro về khan hiếm các nguồn lực trong tương lai, giải quyết các vấn đề môi trường cũng như mở ra các cơ hội kinh doanh với tổng giá trị ước tính đến đến năm 2030 là 4.500 tỷ USD. Việc triển khai mô hình kinh tế này sẽ góp phần hiện thực hóa Chương trình Nghị sự 2030.

Tại Hội thảo chuyên đề, đại diện một số bộ ngành cùng lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có tham luận về các chủ đề: Chính sách phân loại, quản lý chất thải rắn và thực trạng tại Việt Nam; kinh nghiệm triển khai công nghệ trong tái chế, xử lý chất thải rắn; xây dựng thị trường nguyên vật liệu thứ cấp, kinh nghiệm thành công trên thế giới và triển khai xây dựng tại Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn; thực trạng quản lý và xử lý rác thải nhựa, giấy và sáng kiến thu gom, tái chế...

 

Ngọc Minh