Sửa quy định về đăng ký doanh nghiệp

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 14/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình thi hành, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đã cho thấy những bước tiến quan trọng trong cải cách đăng ký doanh nghiệp và đã nhận được những đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ quốc tế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, qua hơn 02 năm thi hành, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đã bộc lộ một số điểm hạn chế, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi về chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP nhằm tiếp tục thực hiện những giải pháp về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp theo định hướng, mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp của Chính phủ.

Những điểm mới cơ bản của dự thảo Nghị định

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP có những điểm mới cơ bản sau đây:

Về việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các Phòng Đăng ký kinh doanh thống nhất thực hiện, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực.

Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định chi tiết về cá nhân có thẩm quyền ký văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào văn bản ủy quyền.

Về việc cấp Giấy xác nhận ngành, nghề kinh doanh: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ bao gồm một số nội dung cơ bản như: tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ…

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tham gia giao dịch, ký kết hợp đồng đầu tư, kinh doanh, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về việc Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận ngành, nghề kinh doanh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Về việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Để tránh những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục qua mạng điện tử, chủ thể có quyền xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã được xác định rõ tại dự thảo Nghị định. Ngoài ra, trường hợp có cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục qua mạng điện tử thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm các loại giấy tờ chứng minh việc ủy quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định chi tiết về thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và cơ chế hủy hồ sơ đối với những hồ sơ đã quá thời hạn sửa đổi, bổ sung.

PV