Samco báo lợi nhuận ròng gần 309 tỷ đồng nửa đầu năm 2019

(BĐT) - Kết thúc 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) đạt 3.089 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuy vậy, với biên lợi nhuận gộp chỉ 10%, thấp hơn con số 13% năm ngoái, Samco ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 5%, đạt 322,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí và ghi nhận thêm các khoản doanh thu tài chính, doanh thu khác, Samco báo lãi ròng 308,8 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2018.

 


Hoàng Việt