Petrolimex lãi trước thuế gần 4.880 tỷ đồng năm 2017

(BĐT) - Theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), năm 2017, tổng doanh thu thuần hợp nhất là 155.651 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016. 

Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới bình quân năm 2017, tăng 17,4% so với năm 2016 (giá bình quân năm 2016 là 43,30 USD/thùng). Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn đơn vị là 4.877 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch và bằng 77% so với năm trước.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 2.492 tỷ đồng, tương đương 51% tổng lợi nhuận hợp nhất. Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.385 tỷ đồng, tương đương 49% tổng lợi nhuận hợp nhất.    

Trung Hiếu