Ông Nguyễn Bá Dương rời chức Tổng giám đốc Coteccons

Ông Dương vẫn sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và trưởng ban chiến lược của Conteccons.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Conteccons (mã CK: CTD) vừa thông qua một loạt quyết định về nhân sự và thay đổi trong cơ cấu quản trị của công ty.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Dương sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhưng sẽ không còn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Người thay thế ông Dương ở vị trí này là ông Nguyễn Sỹ Công. Ông Công tham gia vào Conteccons từ năm 2002 với vị trí Giám đốc dự án. Trước khi giữ chức Tổng giám đốc của Conteccons, ông là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy nam (Unicons - công ty con của Conteccons).

Đồng thời, Hội đồng quản trị Conteccons cũng thông qua quyết định thành lập 4 tiểu ban trực thuộc, với cơ cấu mỗi tiểu ban gồm một trưởng ban và 2 thành viên. Trong đó, ông Dương sẽ giữ vai trò trưởng ban chiến lược, các tiểu ban còn lại bao gồm đầu tư, rủi ro, lương thưởng và nhân sự. 

Những thay đổi này cũng là một trong những nội dung đã được đưa ra trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức mới đây. "Công ty đã có quy mô trên 1 tỷ USD doanh thu, số lượng cán bộ công nhân viên hiện nay đã trên 2.000 người. Do đó Conteccons cần tổ chức lại bộ máy theo thông lệ quốc tế để đáp ứng nhu cầu phát triển", ông Dương cho biết tại phiên họp thường niên 2017.

Ông Dương được đánh giá là “kiến trúc sư trưởng” của Coteccons. Ông giữ cương vị người đứng đầu Conteccons từ khi công ty được thành lập vào tháng 8/2004 cho đến nay. Trước đó, ông Dương từng là Phó giám đốc kiêm Giám đốc khối xây lắp của Công ty Cotec.

Ông Nguyễn Bá Dương mới đây cũng được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và trưởng ban lương thưởng của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã CK: VNM). 

Giải đáp thắc mắc của các cổ đông về quyết định này tại phiên họp thường niên, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, việc thay đổi cơ cấu quản trị nhằm đáp ứng theo thông lệ quản trị quốc tế, trong đó cần những nhân sự độc lập phụ trách các tiểu ban quan trọng.

Cùng với những thay đổi về nhân sự và cơ cấu quản lý, Hội đồng quản trị Conteccons cũng thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Trần Quang Tuấn, theo đơn từ nhiệm cá nhân. Đồng thời, ông Tuấn cũng sẽ không còn đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.


VnExpress