Ngày 28/12, DMC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

(BĐT) - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Mã CK: DMC) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 28/12, tức ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/12. Ngày thanh toán cổ tức là ngày 24/1/2018.

SCIC dự kiến hoàn tất bán 34,71% vốn DMC vào ngày 22/12, do đó nếu quá trình chuyển nhượng cổ phiếu thực hiện xong trước ngày 28/12 thì SCIC không được nhận 18 tỷ đồng cổ tức.

Năm 2017, Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20%. Trước đó trong năm 2016, Công ty đã chỉ trả khoảng 69,5 tỷ đồng tiền cổ tức, tương đương tỷ lệ 20%.

Hoàng Hải