Ngành nông nghiệp đấu thầu hạn chế tuyển tư vấn

(BĐT) - Ban Quản lý dự án Hợp phần A, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam vừa công bố 3 nhà thầu tư vấn được lựa chọn để đấu thầu hạn chế Gói thầu Rà soát, xây dựng khung chi tiêu công trung hạn trong ngành nông nghiệp (CQS-A7).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

3 nhà thầu này bao gồm: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Quản lý MCG - Công ty TNHH AFC Việt Nam; Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education; Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Kế toán Việt Nam.

Theo một cán bộ của Ban Quản lý dự án, các nhà thầu được lựa chọn vào danh sách ngắn này đều có tư cách hợp lệ, đáp ứng yêu cầu của Gói thầu. Theo kế hoạch, Hợp phần A sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2015, do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Đơn vị thụ hưởng Dự án là 13 tỉnh, thành phố như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang… Dự án được chia thành 4 hợp phần: Tăng cường năng lực thể chế thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững; Phát triển cà phê bền vững; Quản lý dự án. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 301 triệu USD, trong đó vốn IDA (Hiệp hội Phát triển quốc tế của WB) là 238 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 28 triệu USD, vốn tư nhân là 35 triệu USD. Riêng Hợp phần A có giá trị khoảng 6 triệu USD. Dự án nhằm góp phần triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” thông qua việc tăng cường năng lực thể chế của Ngành, đổi mới phương thức quản lý canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho ngành cà phê và lúa gạo.

Ngọc Minh