MSR chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25%, nâng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành chia thưởng là 179,9 triệu cp.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources – UPCoM: MSR) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).Ngày đăng ký cuối cùng vào 31/8. Nguồn vốn được lấy từ thặng dự vốn cổ phần. Tính đến 30/6, MSR hiện có 5.088 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Masan Resources hiện có 719,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành; như vậy công ty dự kiến phát hành thêm 179,9 triệu cổ phiếu mới. Qua đó, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 8.993 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của MSR chủ yếu là CTCP Tầm nhìn Ma San với tỷ lệ sở hữu 95,99% ứng với 690,6 triệu cp. Như vậy, cổ đông lớn này dự kiến nhận về 172,6 triệu cổ phiếu mới.

Hoạt động kinh doanh của MSR trong 6 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần tăng 34% lên7.338 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó mang về 1.760 tỷ, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ 2017. EPS ở mức 2.884 đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu MSR hiện có giá 22.800 đồng/cp (6/8), tương ứng mức tăng 675 trong 1 năm qua


NDH