Lợi nhuận năm 2017 của PVGAS SOUTH giảm mạnh

(BĐT) - Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PVGAS SOUTH) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Theo đó, doanh thu quý IV/2017 của Công ty đạt 1.697 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2016. 

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt 305 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 306 tỷ đồng đạt được năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của PVGAS SOUTH quý IV/2017 đạt 24,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2016. Lũy kế lợi nhuận cả năm 2017 của Công ty đạt 109,7 tỷ đồng, bằng 32% so với năm 2016.

Trong năm 2017, cổ phiếu (CP) của PV GAS SOUTH (mã chứng khoán PGS) đã tăng 71% từ 14.610 đồng/CP lên 25.000 đồng/CP (mức giá điều chỉnh sau trả cổ tức).

Thế Anh