Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu thị trường

(BĐT) - Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết năm 2018 có sự cải thiện đáng kể so với năm ngoái về cả doanh thu (tăng 15,2%) và lãi ròng (tăng 21,4%). 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, bất động sản vẫn là ngành có lợi nhuận tăng trưởng cao nhất toàn thị trường, tăng gấp đôi so với năm 2017. Theo sau là ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm với mức tăng 27,9% (theo số liệu báo cáo tính tới thời điểm 31/1/2018).

Bên cạnh đó, số công ty báo lãi năm 2018 chiếm 94% tổng số công ty đã thực hiện báo cáo lên UBCKNN. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí lãi vay đều tăng, lần lượt là 13% và 16,1% do nợ phải trả và mặt bằng lãi suất tăng. Đồng thời, hàng tồn kho cũng tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Thế Anh