Liên danh do Nippon Koei đứng đầu trúng gói thầu tư vấn tại Quảng Nam

(BĐT) - Nhà thầu liên danh Nippon Koei Co., Ltd (Nhật Bản) - Green Viet Development and Consultant JSC., (Việt Nam) - Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam International (Việt Nam) - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Tân Phong (Việt Nam) vừa được chọn trúng Gói thầu HA/PISC1 Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án và nâng cao năng lực.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam; sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (trả phí dịch vụ) và vốn đối ứng (trả thuế).

Giá trúng thầu là 1.143.818 USD và 34.320.990.000 VND.

Trong Liên danh trúng thầu, Nippon Koei Co., Ltd là nhà thầu đứng đầu Liên danh.

Tham dự Gói thầu HA/PISC1 còn có 4 nhà thầu khác, đều trượt thầu ở bước đánh giá về tài chính.

Gói thầu nêu trên là gói thầu thứ ba mà Nippon Koei Co., Ltd được công bố trúng thầu tại Việt Nam. Trước đó, Nippon Koei Co., Ltd trúng Gói thầu Dịch vụ tư vấn rà soát và cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và lập dự toán chi tiết, hỗ trợ đấu thầu xây lắp (CS-1) thuộc Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TP. Hạ Long (giá trúng thầu là 374.624.835 JPY và 98.805.784.382 VND) và Gói thầu TV1-TTVTVN Dịch vụ tư vấn thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (giá trúng thầu là 83.823.782.000 JPY).

Minh Thông