Liên danh 24-ICIC/TECCo/NTĐ trúng thầu EPC gần 162 tỷ đồng tại Hà Nội

(BĐT) - Nhà thầu liên danh 24-ICIC/TECCo/NTĐ vừa được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu gói thầu EPC01 Công trình Tổ hợp văn phòng và nhà ở cao tầng tại số 30B Đoàn Thị Điểm do Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - luyện kim mời thầu.
Liên danh 24-ICIC/TECCo/NTĐ trúng thầu EPC gần 162 tỷ đồng tại Hà Nội

Tổng chi phí thực hiện của Gói thầu EPC này là trên 161,991 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 660 ngày. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá cố định.

Có 3 nhà thầu tham dự thầu gói thầu nêu trên với tư cách liên danh. Ngoài Liên danh 24-ICIC/TECCo/NTĐ, 2 nhà thầu còn lại đều bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, gồm: Liên danh Công ty CP Xây lắp & Sản xuất công nghiệp - Công ty CP Tư vấn xây dựng VCC Hà Nội; Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà - Công ty CP Xây dựng kiến trúc và xây dựng ATS.

 

 

 

Minh Thông