HT1 trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

(BĐT) - Ngày 11/10 tới, CTCP Xi Măng Hà Tiên (mã: HT1) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 25/10.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với lượng chứng khoán đang lưu hành là 381,5 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi khoảng 572 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 488 tỷ đồng. Với nguồn lợi nhuận đó, ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty đã quyết định phân phối 572 tỷ đồng để chia cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông.

T.H