Hơn 116.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng

(BĐT) - Trong 11 tháng, cả nước đã có 116.045 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 14,1% về số DN và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Đây là kết quả ấn tượng về số DN thành lập mới trong 11 tháng, vượt con số lỷ lục năm 2016 (hơn 110.000 DN).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo số liệu vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 11 tháng qua là 1.065.015 lao động, giảm 8,0% so với cùng kỳ năm trước. 

Trung Hiếu