HNX hoàn thành 88,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế

(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt doanh thu 120 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 78 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của HNX đạt 217 tỷ đồng, LNTT đạt 126,5 tỷ đồng (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016). Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần nửa đầu năm của HNX đạt 58,3%.

Năm 2017, HNX đặt mục tiêu kế hoạch tổng doanh thu đạt 375 tỷ đồng, LNTT 143 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, HNX đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 88,5% kế hoạch LNTT năm 2017.          

Hoàng Việt