HAG đăng ký mua 24 triệu cp HNG

Mục đích của giao dịch là chuyển nhượng cổ phiếu HNG về cho HAG để quản lý doanh nghiệp. HNG cũng vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 87,4 triệu cp.
HAG đăng ký mua 24 triệu cp HNG

Theo thông tin vừa công bố, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đăng ký mua vào 24 triệu cp của công ty con - CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) - theo phướng thức thỏa thuận trong thời gian từ 19/9 đến 18/10.

Nếu giao dịch thành công, HAG sẽ nâng sở hữu từ 55,1% lên 57,81% tương đương 512,86 triệu cp. Giao dịch được thực hiện nhằm chuyển nhượng cổ phần của công ty con về công ty mẹ để đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty.

Ngày 17/9, ĐHĐCĐ của HNG cũng đã thông qua việc thay đổi nhân sự và phương án phát hành cổ phiếu đã xin ý kiến cổ đông trước đó.

HNG đã được thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 87,4 triệu cp HNG, tương đương 9,85% vốn với giá dự kiến 16.000 đồng/cp. Nếu thành công, HNG có thể thu về hơn 1.399 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành.

Đợt phát hành này nhằm tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm rủi ro tài chính. Tuy nhiên, đối tượng chào bán cổ phần không được nêu cụ thể trong văn bản.

Động thái của HNG diễn ra sau khi, công ty mẹ HAG và CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc đầu tư vào CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Giai Lai (HNG) và CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land).

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

HNG sẽ miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT là ông Đoàn Nguyên Thu (em trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) và ông Nguyễn Ngọc Ánh, miễn nhiệm 1 Thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung ông Nguyễn Hùng Minh (Phó chủ tịch Thường trực Thaco) và ông Trần Bảo Sơn (Phó Tổng giám đốc Thaco) vào HĐQT, bầu bổ sung ông Đặng Công Trực (Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban Tư vấn & Kiểm toán nội bộ của Thaco) vào BKS.


NDH