Dược Hậu Giang tăng trưởng âm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, CTCP Dược Hậu Giang (DHG) đạt doanh thu 4.570 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ đồng trong năm qua. Tuy doanh thu tăng trưởng so với năm 2016, nhưng lợi nhuận của DHG lại giảm 6% so với cùng kỳ.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Như vậy, DHG mới thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và gần 90% về lợi nhuận.

Quý IV/2017, doanh thu thuần của DHG đạt 1.568  tỷ đồng, tăng hơn 15% so với kết quả cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 144,7 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận giảm là do giá vốn trong kỳ và chi phí bán hàng tăng mạnh.

Thị trường dược đang cạnh tranh dữ dội và bám đuổi nhau quyết liệt về thị phần. Theo công bố của Business Monitor International (BMI), tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành dược Việt Nam năm 2018 tiếp tục duy trì 2 con số, ước dưới 15%, với doanh số toàn thị trường tiệm cận mức 10 tỷ USD.

Mức chi tiêu cho dược phẩm tính trên đầu người Việt Nam mới đạt 30 - 40 USD, so với mức 96 USD của các nước đang phát triển và 186 USD của thế giới. Tuy nhiên, tỷ trọng lớn nguồn thu trên rơi vào dược phẩm nhập khẩu và các nhà cung cấp nguyên liệu, doanh nghiệp dược trong nước đang chia nhau miếng bánh rất nhỏ.


ĐTCK