DIGIWORLD: Lãi ròng quý IV/2017 tăng gấp đôi

(BĐT) - Công ty CP Thế giới số (DIGIWORLD) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 với nhiều kết quả tích cực. 

Theo đó, doanh thu quý IV/2017 đạt 1.124 tỷ đồng, tăng 11% so với quý IV/2016. Lãi gộp đạt 89,5 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 7,97%, trong khi quý IV/2016 chỉ là 6,9%. Lợi nhuận ròng quý IV/2017 tăng trưởng 106% so với quý IV/2016, từ 10,7 tỷ đồng lên 22,2 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2017, lợi nhuận ròng đạt hơn 78 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của DIGIWORLD đạt gần 1,597 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm 2017. Trong đó, nợ phải trả là gần 907 tỷ đồng, tăng 34% và chiếm gần 57% tổng tài sản. Nợ vay ngắn hạn có tỷ trọng lớn nhất 69% với 621 tỷ đồng, tăng thêm 278 tỷ đồng so với đầu kỳ, tương ứng 81%. DGW không có nợ vay dài hạn.        

                

Hoàng Việt