Công ty TNHH Tuấn Dũng trúng gói thầu hơn 50 tỷ đồng tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty TNHH Tuấn Dũng vừa được công khai trúng Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, với giá trúng thầu là 50.591 triệu đồng (giá gói thầu 50.619 triệu đồng).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định phê duyệt trúng thầu số 166/QĐ-BQLDA ngày 5/9/2018, Công ty TNHH Tuấn Dũng sẽ thực hiện hợp đồng trong thời gian 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tính từ đầu năm 2018 trở lại đây, Công ty TNHH Tuấn Dũng được công khai trúng 3 gói thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và cả 3 gói thầu này đều do Ban Quản lý thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu rộng rãi ở cả 3 gói thầu này chỉ đạt từ 0,1% trở xuống.

Công ty TNHH Tuấn Dũng có địa chỉ ở tỉnh Kon Tum.

Ngọc Khánh