Chứng khoán Đại Nam thông qua phương án lên UPCoM

(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (Chứng khoán Đại Nam) vừa thông qua kế hoạch sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Chứng khoán Đại Nam, doanh thu quý III/2017 đạt 11 tỷ đồng, tăng 18,2% so với quý III/2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016, đạt hơn 3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 , Chứng khoán Đại Nam đạt 36,9 tỷ đồng doanh thu và 13,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 51,2% và 60,9% so với cùng kỳ 2016.

Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch 40 tỷ đồng doanh thu và 4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, Chứng khoán Đại Nam đã hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và vượt xa kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm 30/9/2017, Chứng khoán Đại Nam có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 158 tỷ đồng.

Hoàng Hải