BSC 6 tháng vượt 14,6% kế hoạch lợi nhuận năm

 Năm 2018, BSC đặt kế hoạch lãi trước thuế 200 tỷ đồng và sau 6 tháng công ty đạt được 229,26 tỷ đồng, tương ứng vượt 14,6% kế hoạch năm.
BSC 6 tháng vượt 14,6% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC - mã BSI: HOSE) đã công bố BCTC quý II/2018.

Theo đó, doanh thu hoạt động kỳ này của công ty đạt 352 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của BSC đạt 256 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 37 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới của BSC kỳ này đem vầ hơn 52,5 tỷ đồng, tăng 14%.

Chi phí hoạt động của công ty cũng gấp đến 4,4 lần cùng kỳ và đạt 162,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng lần lượt 29% và 9%.

Kết quả, BSC báo lãi sau thuế quý II/2018 hơn 122 tỷ đồng, tăng 25,6% so với quý II/2017.

BSC 6 tháng vượt 14,6% kế hoạch lợi nhuận năm - ảnh 1
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu hoạt động của công ty đạt gần 589 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 179,8 tỷ đồng, tăng 53% so với 6 tháng đầu năm 2017.

BSC cho biết, thị trường chứng khoán diễn biến rất tích cực trong quý I/2018 nhưng từ tháng 5/2018, thị trường có nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, thanh khoản sụt giảm, khối ngoại bán ròng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhờ dự báo diễn biến thị trường và tận dụng tốt cơ hội kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ.

Năm 2018, BSC đặt kế hoạch lãi trước thuế 200 tỷ đồng và sau 6 tháng công ty đạt được 229,26 tỷ đồng, tương ứng vượt 14,6% kế hoạch năm.

Hết quý II/2018, tổng tài sản của BSC đạt 1.967,7 tỷ đồng, giảm 16% so với số đầu năm, trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ 2.248 tỷ đồng xuống còn 1.868,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do giảm FVTPL.

Công ty có hơn 780,7 tỷ đồng cho vay hoạt động ký quỹ, tăng 34% so với số đầu năm.


NDH