BIDV dành hơn 1 triệu tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh

(BĐT) - Báo cáo tài chính quý III/2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, đến hết tháng 9/2017, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 6.002 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong 9 tháng qua, BIDV đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, thể hiện xu hướng tích cực so với lộ trình thực hiện kế hoạch năm 2017. Cụ thể, nguồn vốn huy động tăng trưởng khá, đáp ứng tốt nhu cầu tăng trưởng tín dụng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.053.841 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm, trong đó tiền gửi khách hàng đạt 823.073 tỷ đồng, tăng 13,36% so với đầu năm.

Tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt gần 1.080.702 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng (tăng 12,16%). Trong đó, cho vay tổ chức kinh tế và dân cư đạt 828.007 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, DNNVV, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao) tăng 19,2% so với đầu năm. 

Việt Anh