(BĐT) - Theo quy định hiện hành, ngày 1/7/2019, các doanh nghiệp (DN) đấu giá tài sản nếu chưa thực hiện chuyển đổi mô hình theo quy định của Luật Đấu giá tài sản sẽ phải chấm dứt hoạt động hành nghề đấu giá tài sản.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, đến nay, cơ bản DN đấu giá tài sản đã chuyển đổi xong đăng ký hoạt động và hành nghề đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Tuy nhiên, cũng còn một số DN gặp khó khăn, vướng mắc sau khi chuyển đổi. Các DN này chưa thể chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về DN do chưa thu hồi được công nợ, chưa quyết toán được thuế, bảo hiểm xã hội, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký.

Trước thực trạng này, Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách các DN đấu giá tài sản thành lập theo Luật DN và đôn đốc các DN này thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định.