(BĐT) - Công ty CP Thế giới Số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.017 tỷ đồng, tăng trưởng 60,68%; lợi nhuận sau thuế 85,14 tỷ đồng, tăng 67,37% so với quý IV/2019.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh quý IV/2020 tăng trưởng mạnh hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, mảng máy tính xách tay và máy tính bảng đạt 1.199 tỷ đồng doanh thu, tăng 66%; mảng điện thoại di động đem về 2.228 tỷ đồng doanh thu, tăng 68%.

Bên cạnh đó, nhờ tình hình Covid-19 được kiểm soát và ổn định hơn, mảng thiết bị văn phòng, các doanh nghiệp đã bắt đầu chi tiêu trở lại, hơn nữa, các dòng sản phẩm IoTs ngày càng đa dạng, tiện ích và được người tiêu dùng ưu chuộng, do vậy, doanh thu mảng này ghi nhận mức tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 509 tỷ đồng.

Còn mảng hàng tiêu dùng đem lại doanh thu 81 tỷ đồng, tăng trưởng 11%.

Qua đó, lũy kế năm 2020, tổng doanh thu thuần của Công ty đạt 12.535 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2019 và hoàn thành 123% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, tăng trưởng 56% và đạt 125% kế hoạch năm.