(BĐT) - Trong các ngày 9, 10 và 11/4/2021, trên phạm vi cả nước có 867 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây lắp công trình cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, với giá gói thầu là 89,731 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả. Tổng mức đầu tư của Dự án là 121.635.977.000 đồng.

UBND huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp đoạn 1 (Km0+00 đến Km7+119,54) + cầu Ba Dồn, với giá gói thầu hơn 33,005 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường về biên giới xã Mỹ Quý Đông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48,5 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 47.707 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng công trình công cộng, đường giao thông và hoàn trả nghĩa trang 5 khu dân cư thuộc Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 55.714.463.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Chi phí xây dựng, với giá gói thầu hơn 79,42 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường cặp kênh Cầu Duyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 93.483.668.000 đồng.

UBND thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Xây dựng và thiết bị khu hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đỗ xe, nhà văn hóa khối và chia lô tái định cư và Gói thầu số 04 Xây dựng và thiết bị đường Lý Thường Kiệt, với giá gói thầu lần lượt hơn 23,761 tỷ đồng và hơn 43,584 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 154.776.090.000 đồng.