(BĐT) - Trong ngày 8/9/2020, trên phạm vi cả nước có 734 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

UBND huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp 1, với giá gói thầu hơn 162,535 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 305.449.650.658 đồng.

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic (danh mục kèm theo báo cáo của Sở Y tế), với giá gói thầu hơn 367,721 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2022 của Sở Y tế. Tổng mức đầu tư của Dự án là 367.925.704.240 đồng.

Bệnh viện Quân y 7A sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số HC-01 Mua sắm hoá chất theo máy, với giá gói thầu hơn 38,725 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua hoá chất theo máy, hoá chất không theo máy, vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Quân y 7A. Tổng mức đầu tư của Dự án là 327.287.717.900 đồng.

Bệnh viện quận Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 140,918 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021 của Bệnh viện quận Bình Thạnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 173.439.735.391 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27 (xây dựng và thiết bị) Bổ sung đèn tín hiệu giao thông và điện chiếu sáng từ Km0+000 đến Km9+760 thuộc Dự án Đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ) đến đường Đường tỉnh 769 (huyện Long Thành), với giá gói thầu hơn 14,209 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 160.152.406.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Mua sắm 115.955 công tơ điện tử 1 pha 1 giá, 10.713 công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 652 công tơ 3 pha 3 giá trực tiếp, 1.471 công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp và 640 DCU phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2020 cho 8 Công ty Điện lực, với giá gói thầu hơn 94,180 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm công tơ điện tử đợt 3 phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 291.543.560.000 đồng.