(BĐT) - Trong ngày 25/2/2020, trên phạm vi cả nước có 626 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2020.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01TB Cung cấp và lắp đặt toàn bộ thiết bị thuộc Dự án Mua sắm, bổ sung trang thiết bị truyền hình, với giá gói thầu là 28,026 tỷ đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và vận chuyển dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện năm 2020, với giá gói thầu là 110,457 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình, trạm thu phí và cung cấp, lắp đặt thiết bị (trừ đường gom hai bên tuyến), với giá gói thầu là 530,348 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.299 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, với giá gói thầu là 75,782 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kho nguyên liệu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 384.234.960.000 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 21 Thi công san nền; Gói thầu số 22 Thi công nền mặt đường và thoát nước thải, thoát nước mưa tuyến đường N1, N2, N3, N4, N5, N6, với giá gói thầu lần lượt là 34,496 tỷ đồng và 38,509 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tập trung cửa ngõ Đông Bắc TP. Cà Mau. Tổng mức đầu tư của Dự án là 108.665.049.000 đồng.