(BĐT) - Trong ngày 25/6/2019, trên phạm vi cả nước có 711 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng kè Thanh Bính đoạn 1 tương ứng từ K2+480-K2+630 và đoạn 2 tương ứng từ K3+180-K3+250 đê hữu sông Văn Úc; Xây dựng kè Vĩnh Lập đoạn 1 tương ứng từ K1+500-K1+700 đê tả sông Mía, huyện Thanh Hà; Gói thầu số 3 Thi công xây dựng kè Vĩnh Lập đoạn 3 tương ứng từ K1+863 - K2+160 đê tả sông Mía, huyện Thanh Hà, với giá gói thầu lần lượt là 9.019.989.000 đồng và 11.728.610.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp các tuyến đê tả sông Mía, đê hữu sông Văn Úc, thuộc địa bàn huyện Thanh Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 205.987.308.000 đồng.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt trang thiết bị, với giá gói thầu là 128.992.485.223 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều. Tổng mức đầu tư của Dự án là 158.503.154.000 đồng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vải địa kỹ thuật, HDPE, GCL phục vụ thi công bãi thải xỉ, với giá gói thầu là 69.366.642.630 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (2x600MW). Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.043.924.734.747 đồng.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-02 Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà A1, A2, B1, B2, với giá gói thầu là 10.957.850.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà ở xã hội CT-08. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150.136.854.000 đồng.

Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị nâng cấp công suất phát sóng FM tại Đài phát sóng Quán Tre, với giá gói thầu là 95.476.119.600 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp công suất trạm phát sóng khu vực Đồng bằng Bắc bộ, TP. HCM và Tây Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 225.334.912.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, với giá gói thầu là 141.005.400.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 197 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện. Cụ thể: Gói thầu Mua sắm thuốc generic 1, với giá gói thầu là 23.399.796.900 đồng; Gói thầu Mua sắm thuốc generic 2, với giá gói thầu là 72.135.346.189 đồng; Gói thầu Mua sắm thuốc biệt dược, với giá gói thầu là 18.765.920.818 đồng.