(BĐT) - Trong các ngày 23, 24 và 25/7/2021, trên phạm vi cả nước có 1.069 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu hơn 161,901 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Sơn Đồng - Song Phương đoạn từ cầu Sơn Đồng đến đê Tả Đáy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 188,91 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê đường truyền WAN1 cho các chi nhánh trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, với giá gói thầu là 71,4 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Thi công xây dựng + cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm nghiệm thu đóng điện bàn giao), với giá gói thầu hơn 87,692 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm công tơ điện tử lần 4 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, với giá gói thầu là 106.367.617.125 đồng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm kỹ thuật xét nghiệm đo tải lượng HBV, HCV, HIV, SARS-CoV-2 hệ thống tự động năm 2021 và Gói thầu Mua sắm kỹ thuật xét nghiệm năm 2021, với giá gói thầu lần lượt hơn 160,358 tỷ đồng và hơn 101,052 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm kỹ thuật xét nghiệm năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 261.445.490.300 đồng.