(BĐT) - Trong các ngày 19, 20 và 21/6/2020, trên phạm vi cả nước có 1.028 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 19-21/6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây dựng mới cầu Thanh Sơn, với giá gói thầu hơn 75,803 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán. Tổng mức đầu tư của Dự án là 138.034.943.000 đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp hệ thống Big Data, với giá gói thầu hơn 82 tỷ đồng.

UBND xã Tri Phương (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị liền xây lắp, với giá gói thầu hơn 27,645 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Tri Phương, huyện Tiên Du. Tổng mức đầu tư của Dự án là 33.278.760.000 đồng.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với giá gói thầu hơn 37,510 tỷ đồng.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt dây chuyền chia chọn bưu kiện cho Trung tâm Khai thác vận chuyển khu vực TP. Đà Nẵng, với giá gói thầu hơn 38,149 tỷ đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic: 413 mục và Gói thầu số 02 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị: 99 mục, với giá gói thầu lần lượt 436.692.373.466 đồng và 184.239.381.957 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm lần 3 bổ sung thuốc phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 620.931.755.423 đồng.