(BĐT) - Trong ngày 19/11/2020, trên phạm vi cả nước có 772 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2021.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp Nạo vét, đắp trả các vị trí xói mòn trên nóc đường hầm sông Sài Gòn, với giá gói thầu hơn 34,503 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.266.962.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 33,429 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Trúc Núi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.362.368.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 13,852 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 21.992.138.000 đồng.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 12,714 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng công viên Rạch Tra. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.396.946.693 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 101,410 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường tỉnh 918, thành phố Cần Thơ (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa Đường tỉnh 918 với Đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức). Tổng mức đầu tư của Dự án là 208.240.584.239 đồng.