(BĐT) - Trong ngày 19/10/2020, trên phạm vi cả nước có 668 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27 Thi công xây dựng công trình (phần khối lượng bổ sung do điều chỉnh lên 6 làn xe), với giá gói thầu là 880,524 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường bao biển nối TP. Hạ Long với TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.290,569 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí lắp đặt hạ tầng trạm trộn bê tông nhựa, chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 324,738 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 599,641 tỷ đồng.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai các hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty, với giá gói thầu hơn 61,627 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát điện 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 (EPC) Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình cho nhà máy chính, với giá gói thầu hơn 951,978 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.061.565.675.853 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị và giải pháp triển khai 5G tần số 2.6 GHz của Ericsson, với giá gói thầu hơn 60,203 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thử nghiệm công nghệ 5G NR. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.043.862.235 đồng.