(BĐT) - Công ty CP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Theo đó, kết thúc quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 948 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 223 tỷ đồng và 201 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 8,9% và 8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.965 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu hàng DHG sản xuất đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 7,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 404 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu 3.970 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 821 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 49,5% và 55,2% các kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của DHG đạt hơn 4.537 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm đầu năm.