TP.HCM sẽ mời gọi đầu tư Dự án BT 425 tỷ đồng

(BĐT) - Đề xuất Dự án Nút giao thông kết nối đường Tân Tạo - Chợ Đệm với Khu y tế Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM của Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV và Công ty CP Đầu tư xây dựng Lương Tài đã được UBND TP.HCM phê duyệt. 

Dự án có tổng vốn đầu tư tạm tính hơn 425 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT).

UBND TP.HCM cho biết, phương án thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất và một phần bằng tiền. Đơn vị nghiên cứu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần chủ động nghiên cứu đề xuất các phương án thanh toán dự án BT, yếu tố tài chính đầu vào phù hợp để các cơ quan có thẩm quyền xem xét tính khả thi và khả năng cân đối của Thành phố. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT chỉ được xem xét, phê duyệt sau khi các phương án thanh toán hợp đồng BT được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

UBND TP.HCM khẳng định, Thành phố sẽ dùng đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt để mời gọi các đơn vị khác tham gia đầu tư dự án. Việc phê duyệt đề xuất dự án của Liên danh chỉ để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và không ràng buộc Thành phố chỉ định Liên danh này là nhà đầu tư thực hiện dự án.            

Việt Thắng