TP.HCM: Chỉ sử dụng vốn vay ưu đãi cho chi đầu tư phát triển

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các chủ đầu tư xác định rõ cơ chế tài chính, sự cần thiết đầu tư dự án, quy mô đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và trách nhiệm trả nợ khi trình đề xuất các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài, kiên quyết không trình đề xuất các chương trình, dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, khi trình chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, các chủ đầu tư chỉ được phép sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Chỉ đề xuất sử dụng vốn vay theo các tiêu chí: ưu tiên sử dụng vốn vay cho khoản chi bằng ngoại tệ (chi nhập khẩu/mua sắm hàng hóa, dịch vụ, tư vấn nước ngoài), khoản chi cho cấu phần xây lắp trong tổng mức đầu tư, khoản chi có liên quan đến chuyển giao công nghệ; đồng thời giải trình rõ sự cần thiết vay vốn có yêu cầu ràng buộc của nhà tài trợ về xuất xứ hàng hóa, nhà thầu.

TP.HCM cũng yêu cầu các chủ đầu tư không được sử dụng vốn vay ưu đãi để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô, thiết bị văn phòng, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành...

 

Văn Huyền