Thúc giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - Bộ KH&ĐT cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 (không bao gồm trái phiếu chính phủ - TPCP) là 307.150 tỷ đồng. 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trước ngày 30/7/2017, Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ giao tiếp 4.074 tỷ đồng còn lại của vốn ngân sách nhà nước. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trước ngày 30/7/2017, Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ giao tiếp 4.074 tỷ đồng còn lại của vốn ngân sách nhà nước. Ảnh: Thành Chung

Đến hết tháng 6/2017, vốn đã giao kế hoạch là 303.075,66 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương là 125.625,66 tỷ đồng, bằng 96,8% kế hoạch, vốn cân đối ngân sách địa phương là 177.450 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Theo Bộ KH&ĐT, đối với vốn TPCP, tình hình giao vốn hiện đang khó khăn. Tổng vốn đầu tư năm 2017 là 66.485 tỷ đồng, bao gồm 50.000 tỷ đồng thuộc kế hoạch năm 2017 và 16.458 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư năm 2016 được Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2017. Qua 6 tháng, Bộ KH&ĐT mới giao được 5.197,3 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2017. Còn vốn TPCP chuyển nguồn mới giao được hơn 6.200 tỷ đồng.

Theo Bộ KH&ĐT, nguyên nhân giao chậm trễ vốn TPCP là do chế độ quy định, điều kiện để bố trí kế hoạch đầu tư công hàng năm cho dự án khởi công mới là phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 30/10 của năm trước năm kế hoạch, trong khi các dự án khởi công mới đề xuất bố trí kế hoạch năm 2017 nguồn vốn TPCP đều có quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2016.

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công chậm, mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng yêu cầu trước ngày 30/7/2017, Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ giao tiếp 4.074 tỷ đồng còn lại của vốn NSNN và 55.000 tỷ đồng vốn TPCP chưa được giao; đồng thời, Bộ KH&ĐT hoàn tất các thủ tục trước ngày 15/7/2017 để giao vốn đợt 2 cho các công trình, dự án.       

Bích Thảo