Tháng 9 giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong những tháng vừa qua có chuyển biến tích cực, là tín hiệu tốt đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư trong những tháng cuối năm. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án theo tinh thần Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2017 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,9% GDP.

Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng ước tính đạt 192,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 148,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.           

Minh Thư