Minh bạch hóa thông tin dự án ODA Nhật Bản

(BĐT) - Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết vừa đưa website theo dõi thực hiện các dự án vốn vay ODA Nhật Bản (JICA Web Monitoring) vào hoạt động. 

Thông qua website này, JICA kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch của các dự án vốn vay ODA và nâng cao trách nhiệm giải trình đối với người dân.

Đến nay, trên website này đã có 44 dự án đang thực hiện được cập nhật. Truy cập website này có thể biết được thông tin cơ bản về hợp đồng vay vốn của các dự án; kế hoạch thực hiện và tiến độ thực tế (đấu thầu, thi công); kế hoạch giải ngân vốn vay JICA và thực tế số vốn đã thực hiện.

Trên website này cũng thường xuyên công khai chênh lệch giữa kế hoạch thanh toán hàng năm và hoạt động thanh toán thực tế của các chủ dự án. Các cơ quan quản lý, nhà thầu, người dân quan tâm có thể truy cập bằng đường link: http://odaloan.monitoring.jica.go.jp/Monitoring.

Trung Hiếu