Kiên Giang chỉ định thầu dự án BT gần 1.462 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định số 171/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc, huyện Phú Quốc theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. 

Theo đó, trong tháng 1/2018, Tỉnh này sẽ tiến hành chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án nói trên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.462 tỷ đồng, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 35 tháng từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2020.

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, nhà đầu tư được chỉ định thầu dự án BT nói trên sẽ tự thu xếp nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án, phải đảm bảo vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở GTVT tỉnh này làm bên mời thầu, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện thủ tục chỉ định nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; phải đảm bảo lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, nhân sự và tài chính đáp ứng các yêu cầu để thực hiện Dự án.

Khánh Ngọc