Không bố trí vốn năm sau cho dự án chậm giải ngân

(BĐT) - Trước một số ý kiến cho rằng quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ không bố trí vốn kế hoạch năm 2017 cho các dự án giao kế hoạch vốn năm 2016 vào đợt 2, đợt 3, nhưng đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% là không hợp lý, Bộ KH&ĐT khẳng định, đây là chủ trương cần nghiêm túc thực hiện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong một văn bản vừa được phát đi, Bộ KH&ĐT khẳng định quy định này là để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Chính phủ.

Theo Bộ KH&ĐT, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ hàng năm hiện nay đều từ nguồn vốn vay của Chính phủ (thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, vay nợ nước ngoài và các khoản vay khác). Các địa phương không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, Chính phủ vẫn phải vay, phải trả gốc, trả lãi rất lớn. Do vậy, các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2016 đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch thì đến hết năm 2016 không thể giải ngân hết số vốn được giao.

Cho nên, sang năm 2017, các địa phương này nên tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân hết số vốn năm 2016 chuyển sang.                  

Nguyệt Minh