HFIC được đề xuất giao đầu tư Trung tâm Tài chính TP.HCM

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận lựa chọn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) làm nhà đầu tư Dự án Trung tâm Tài chính TP.HCM tại 2 lô đất ký hiệu số 1-7 và số 1-11 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2. 
Xây dựng Trung tâm Tài chính TP.HCM sẽ tạo tiền đề để Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của cả nước và khu vực. Ảnh: Đinh Tuấn
Xây dựng Trung tâm Tài chính TP.HCM sẽ tạo tiền đề để Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của cả nước và khu vực. Ảnh: Đinh Tuấn

Đồng thời, HFIC được thuê 2 lô đất này không qua đấu giá để thực hiện Dự án.

Phải đầu tư ngay công trình ban đầu

Trong văn bản gửi Thủ tướng, UBND TP.HCM cho biết, mục tiêu quan trọng nhất của Khu đô thị mới Thủ Thiêm là hình thành khu trung tâm kinh tế, tài chính để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tài chính lâu dài của TP.HCM, cả nước và khu vực. Vì vậy, vấn đề cấp thiết hàng đầu hiện nay là phải tăng cường công tác thu hút, kêu gọi các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đến đầu tư dự án, mở văn phòng hoạt động.

Tuy nhiên, theo UBND TP.HCM, đây là một nội dung rất khó thực hiện vì loại hình đầu tư này không thể mang lại hiệu quả nhanh như những loại hình đầu tư địa ốc khác. Vì vậy, cần phải có chiến lược đầu tư dài hạn, đặc biệt là cần đầu tư ngay công trình ban đầu cho Trung tâm Tài chính TP.HCM.

UBND TP.HCM cho biết, sự quy tụ hoạt động của các tổ chức tài chính, tín dụng sẽ khơi thông dòng vốn từ nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, tạo tiền đề để Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của Thành phố, cả nước và khu vực.

Ngoài ra, Trung tâm Tài chính TP.HCM sẽ là công cụ tài chính chủ lực của Thành phố trong việc huy động các nguồn vốn trung và dài hạn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nguồn chi cho đầu tư của Thành phố ngày càng khó khăn. 

HFIC đảm bảo đủ nguồn vốn tự có

Trung tâm Tài chính TP.HCM sẽ là công cụ tài chính chủ lực của Thành phố trong việc huy động các nguồn vốn trung và dài hạn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.
Theo tính toán của UBND TP.HCM, Dự án Trung tâm Tài chính TP.HCM có khái toán tổng mức đầu tư khoảng 4.989 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của HFIC là 980 tỷ đồng, tương đương 20% tổng mức đầu tư; 80% còn lại, tương đương 3.918 tỷ đồng sẽ huy động từ các tổ chức tài chính, ngân hàng, đối tác. Quy mô Dự án dự kiến từ 20 - 50 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 220.000 m2. Thời gian xây dựng Dự án dự kiến từ năm 2018 - 2021. Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của HFIC, việc đầu tư Trung tâm Tài chính TP.HCM của HFIC là phù hợp.

Trong những năm qua, HFIC đã phối hợp với Sở Tài chính TP.HCM huy động thành công 15.310 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM với lãi suất phù hợp so với thị trường và với nhiều kỳ hạn khác nhau. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2010 - 2015, tổng nguồn vốn huy động, cam kết cho vay và đồng tài trợ của các tổ chức dành cho HFIC là 9.026 tỷ đồng, gấp 2,34 lần giá trị huy động năm 2005 - 2009. HFIC cũng đã tham gia đầu tư và cho vay nhiều dự án trọng điểm của Thành phố như Xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn 2, Bệnh viện Đại học Y Dược… thể hiện rõ nét vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước được định hướng tập trung vào phát triển lĩnh vực hạ tầng của Thành phố.

“Sau 6 năm hoạt động, năng lực tài chính của HFIC ổn định và có tăng trưởng: doanh thu tăng từ 381 tỷ đồng năm 2010 lên mức 3.927 tỷ đồng năm 2016, lợi nhuận trước thuế tăng từ 283 tỷ đồng năm 2010 lên mức 1.186 tỷ đồng năm 2016. Ngoài ra, vốn khả dụng của HFIC đã có sự tăng trưởng ổn định qua các năm, cụ thể trong giai đoạn năm 2012 - 2016, vốn khả dụng tăng từ 648 tỷ đồng lên mức 1.256 tỷ đồng… Như vậy, với nguồn vốn khả dụng 1.256 tỷ đồng, HFIC đảm bảo đủ nguồn vốn tự có 980 tỷ đồng để tham gia đầu tư Dự án Trung tâm Tài chính TP.HCM”, văn bản của UBND TP.HCM nêu rõ.

Việc kiến nghị Thủ tướng chấp thuận lựa chọn HFIC làm nhà đầu tư Dự án Trung tâm Tài chính TP.HCM theo hình thức giao cho HFIC thuê 2 lô đất nêu trên không qua đấu giá để thực hiện Dự án hiện đang được xem xét. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, nếu được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TP.HCM sẽ giao nhiệm vụ cho các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ HFIC lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và tiến hành các thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Mặt khác, HFIC có mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính quốc tế, do đó nếu phương án này được chấp thuận, mục tiêu đề ra của dự án này sẽ thành công.

Ngô Ngãi

Tin liên quan