Hà Nội thử nghiệm phân luồng giao thông xây ga ngầm metro số 3

Sở Giao thông Hà Nội công bố phân làn thử nghiệm trong tháng 4 chuẩn bị xây dựng ga ngầm S9, S10 trên tuyến Kim Mã, Cát Linh.