Hà Nội chỉ định nhà đầu tư dự án BT hơn 1.600 tỷ đồng

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn cuối đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5 theo hình thức hợp đồng BT trị giá 1.620 tỷ đồng.

Dự án do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng đề xuất.

Theo quyết định phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội là bên mời thầu. Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, phương thức lựa chọn một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý II/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Bên mời thầu có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, tổ chức lập, trình duyệt hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Để hoàn vốn đầu tư dự án BT này, nhà đầu tư được khai thác 3 quỹ đất tại Hà Nội với tổng diện tích gần 60 ha.       

Việt Anh