Giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 cho Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT giao chi tiết danh mục dự án đủ thủ tục đầu tư và mức kế hoạch đầu tư vốn cho các bộ, ngành trung ương nêu trên; đôn đốc các bộ, ngành chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hoặc phân bổ chưa đúng quy định khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết. Đồng thời, rà soát phương án phân bổ chi tiết số vốn chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2017.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương nêu trên được giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN năm 2017 thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn  cho từng dự án theo quy định và gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 25/2/2017.

Trung Hiếu